ლორდ ნაშერ ალაგონდარი

ნევერვინთერის ყოფილი ლორდი

Description:

იყო ნევერვინთერის მმართველი. მან შეიყვანა ნევერვინთერი ლორდების ალიანსის შემადგენლობაში. დიდი წვრილი ქალაქის ლუსკანისგან დაცვაში.
მტერთან იგი ძალიან მამაცი იყო, თავისი ხალხის მიმართ ძალიან ალერსიანი. ნაშერი ყოველთვის მყარად იდგინა ლუსკანის და ჩრდილოელი ორკების წინააღმდეგ. მას ასევე ძალიან უყვარდა მუსიკა და ისტორიები შორეული ქვეყნებიდან.

Bio:

ლორდ ნაშერ ალაგონდარი

My Campaign khutsishvili_alex khutsishvili_alex